Images-loading
Výsledky přijímacího řízení denního studia 2018

Výsledky přijímacího řízení denního studia 2018

Dne 27. 4. 2018 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení na obory Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum v denní formě studia. V přiložených souborech najdete výsledky přijímacího řízení jednotlivých oborů. Další informace ohledně přijímacího řízení Vám budou podány osobně na sekretariátu školy, nebo na telefonních číslech 499 840 092 a 725 921  031.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku
je novelou § 60 a odst. 6 školského zákona stanovena na 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, tzn. při zveřejnění seznamu dne 27. dubna 2018 se zápisový lístek musí škole doručit nejpozději do 15. května 2018. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60 g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.

Nepřijatým uchazečům, kteří si rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení do 2. 5. 2018 (do 12,00 hodin) na VOŠZ a SZŠ, Trutnov, Procházkova 303, nevyzvednou, bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou. Zákonný zástupce nepřijatého uchazeče může naší škole podat odvolání do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Vzorové formuláře odvolání proti rozhodnutí  o nepřijetí ke studiu naleznete v Tiskopisy a formuláře / Přihláška ke studiu / Odvolání

Vzhledem ke skutečnosti, že většina uchazečů si podává přihlášku na dvě střední školy, je vysoká pravděpodobnost úspěšného odvolání všech uchazečů, kteří se umístili zhruba do 30. místa pod čarou u oboru zdravotnický asistent a zhruba do 20. místa u oboru zdravotnické lyceum.

Přijatým uchazečům se kladné rozhodnutí o přijetí nezasílá, zákonní zástupci si jej mohou vyzvednout osobně při předání zápisového lístku. 

icon
Výsledková listina - obor zdravotnický asistent
pdf 862.68 kB
icon
Výsledková listina - obor zdravotnické lyceum
pdf 894.52 kB