Images-loading
Návrhy na člena školské rady

Návrhy na člena školské rady

Z důvodu ukončení členství člena školské rady VOŠZ a SZŠ Trutnov z řad zákonných zástupců a zletilých studentů vyhlašuji podle §167 odst. 8 zákona 561/2004 (školský zákon v aktuálním znění) mimořádné volby na uvolněné místo. 

Návrhy na člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků a zletilých studentů, opatřené písemným souhlasem kandidáta, odevzdávejte v kanceláři školy nebo zasílejte poštou k rukám ředitele VOŠZ a SZŠ Trutnov do 22. 9. 2017

                                                                                                        Mgr. Bc. Roman Hásek