Images-loading
Změna vzdělávacího programu

Změna vzdělávacího programu

Od školního roku 2018/2019 se budou žáci vzdělávat podle nového rámcového vzdělávacího programu (RVP) MŠMT – název oboru: PRAKTICKÁ SESTRA, nahradí obor Zdravotnický asistent. Absolvent bude připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu.