Images-loading
Přírodovědný klokan 2017

Přírodovědný klokan 2017

Dne 11. října 2017 proběhlo na naší škole, jako každý rok, kolo celostátní soutěže „Přírodovědný klokan“ v kategorii Junior, pořádané Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Náplní bylo zvládnout 24 soutěžních úloh, kterými byly prověřeny především znalosti termínů a jevů z přírodovědných předmětů - matematiky, fyziky, chemie a biologie. Zúčastnilo se „9 statečných“, 8 studentů z 2. lycea a jeden odvážný z 2. ročníku asistentů. S nelehkými úkoly si nejlépe poradili David Vojtíšek, Anežka Kaňkovská, Natálie Krouželová a Simona Kuchařová z 2. lycea. Ani ostatní se rozhodně neztratili, snažili se obstát co nejlépe, za což si zaslouží velké poděkování. 

 

PaedDr. Karel Rouha