Images-loading
Výchova k podnikavosti - Můžeš podnikat

Výchova k podnikavosti - Můžeš podnikat

Díky zapojení školy do projektu Můžeš podnikat zažili studenti ZL3 a ZL4 velmi nevšední přednášku z oblasti podnikání a ekonomie. Beseda se konala ve čtvrtek 16.11. v učebně somatologie a diskutovat se studenty přišel pan podnikatel Martin Černohorský (firma Etnetera, http://zivot.je), který je velkým propagátorem svobodné a živé firmy. Během dvouhodinové besedy, která se konala ve velmi neformálním duchu, pan Černohorský studentům přiblížil principy, kterými se řídí ve svém pracovním a soukromém životě a umožnil jim zamyslet se nad tím, čeho chtějí oni sami v životě dosáhnout a co je pro ně v životě důležité.

M. Matějcová