Images-loading
Výsledky přijímacího řízení denního studia 2018 - druhé kolo

Výsledky přijímacího řízení denního studia 2018 - druhé kolo

Dne 28. 5. 2018 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení na obory Zdravotnické lyceum v denní formě studia. V přiloženém souboru najdete výsledky přijímacího řízení. Další informace ohledně přijímacího řízení Vám budou podány osobně na sekretariátu školy, nebo na telefonních číslech 499 840 092 a 725 921  031.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je novelou § 60 a odst. 6 školského zákona stanovena na 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, tzn. při zveřejnění seznamu dne 28. května 2018 se zápisový lístek musí škole doručit nejpozději do 11. června 2018. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.