Images-loading
LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2018

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2018

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2018

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

V letošním školním roce se zúčastnilo logické olympiády 5 žáků.

Ze třídy 3.ZL David Vojtíšek, Adam Kocián, Diana Moravcová a Kristýna Pluhařová, ze třídy 2. ZL Karolína Lauerová.

A tady jsou výsledky!!!

Kategorie C (studenti středních škol - posl. 4 ročníky studia)

Celkem se v kategorii Kategorie C (studenti středních škol - posl. 4 ročníky studia) do soutěže zapojilo 11734 řešitelů, z toho v Královéhradeckém kraji 926. V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.

Pořadí (škola) Pořadí (kraj) Celkové pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil (kraj) Kvantil (celkom)

1. 162.-179. 2112.-2245. Vojtíšek, David ZL3 81.70 81.44

2. 255.-267. 3243.-3407. Moravcová, Diana ZL3 71.92 71.67

3. 461.-474. 5601.-5821. Pluhařová, Kristýna 3. zl 49.62 51.34

4. 700.-713. 8469.-8655. Kocián, Adam 3.ZL 23.81 27.04

žák si nepřeje zobrazit své umístění Lauerová, Karolína ZL2 - -

Gratulujeme KAROLÍNĚ LAUEROVÉ ze třídy ZL 2. k postupu do krajského kola, které se koná v pátek 2.listopadu v Hradci Králové.

BUDEME DRŽET PALCE!!!

ZR