Images-loading
Dožíj se dvaceti

Dožíj se dvaceti

Preventivní program - „Dožij se dvaceti“

 

V září a říjnu školního roku 2018/2019 se žáci 3. ročníků oboru Zdravotnický asistent účastnili preventivního programu „Dožij se dvaceti“-  projektu nadačního fondu Kolečko, podporovaného společností Škoda Auto a.s.
Kdo by se nechtěl dožít dvaceti?  Vypadá to jako hloupá otázka. Ale když si pročítáte statistiky dopravních nehod, vypadá to spíše tak, že hodně mladých lidí s řidičákem vonícím novotou touží zemřít „hrdinskou“ smrtí v troskách auta. A bohužel málokdy v něm jedou sami…

Projekt „Dožij se dvaceti“ vyvinul nadační fond Kolečko ve snaze minimalizovat rizikové chování mladistvých v silničním provozu. Tým odborníků složený mj. ze zástupců Českého sdružení obětí dopravních nehod, policistů, hasičů, záchranářů, studentů Univerzity Palackého v Olomouci a dalších partnerů představuje aktuální téma rizik číhajících na mladé řidiče ve dvou blocích: teoretickém a praktickém. V první části se studenti setkali s lektory prevence (studenti andragogiky Univerzity J. A. Komenského) nebo členy týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda AUTO a.s., se zástupcem Oddělení tisku a prevence PČR v Trutnov praporčíkem Lukášem Vincencem a panem Janem Hamrem, který před 15 lety zavinil vážnou dopravní nehodu s tragickými následky. 

Po třech týdnech  následovala druhá část, kdy se tým „Dožij se dvaceti“ do Trutnova vrátil a naši žáci tak mohli uplatnit své vědomosti při simulované dopravní nehodě ve spolupráci se záchranáři Royal Rangers a členy týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru. Jan Ritter z týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti se zaměřil na problematiku správného poutání s použitím názorných pomůcek a na přípravu místa řidiče před startem. Prap. Lukáš Vincenc přinesl na ukázku testovací přístroj na přítomnost alkoholu a návykových látek a žáci mohli podstoupit test s tzv. simulačními brýlemi, které navozují vidění a vnímání při silné únavě, po požití alkoholu a různých druhů návykových látek a mohou si vyzkoušet, jak se mění vidění, vnímání a schopnost koordinace.

Žáky zaujala nabídka organizátorů zúčastnit se soutěže a připravit podle vlastních představ osvětovou kampaň na téma prevence dopravních nehod mladých řidičů. V rámci praktické části představila naše žákyně, Adéla Riedlová (ZA3.A),svoji prezentaci, zaměřenou právě k prevenci dopravní nehodovosti. Zároveň se tak zapojila do soutěže o výhru pořádanou nadačním fondem Kolečko.

 

Pro ověření znalostí naši žáci vyplňovali pro fond Kolečko anonymní dotazník – a to třífázově: První před samotnou teoretickou částí, druhý s odstupem 2 dní po praktické části a třetí po 3 měsících.

Teoretické znalosti i praktické dovednosti byly týmem „Dožij se dvaceti“ velmi kladně hodnoceny, což je doloženo i jejich děkovným dopisem:

 

 

Vážený pane řediteli, vážená paní profesorko,

 

především bych Vám chtěla poděkovat ze vlídné přijetí, jakého se celému týmu projektu Dožij se dvaceti dostalo na Střední zdravotnické škole v Trutnově.

Jménem všech kolegů a partnerů zároveň s radostí musím vysoce ocenit dovednosti Vašich studentů. Už během teoretické části se s některými studenty výborně spolupracovalo, pohotově reagovali a aktivně se zapojovali do diskuse. Náš pozitivní dojem se ještě prohloubil  při dnešním praktickém bloku. Dalo by se předpokládat, že u budoucích zdravotníků lze bezchybný výkon zejména na stanovišti simulované dopravní nehody předpokládat, ale ve srovnání s jinými školami stejného typu si Vaši studenti rozhodně zaslouží naše uznání. Pokud přidáme komunikaci na vysoké úrovni, ukázněnost a zájem o téma, byla pro nás dnešní návštěva nejen pracovní povinností, ale i radostí.  To je výtečnou vizitkou nejen Vašich studentů, ale také skvělé práce Vašich pedagogů.

Věřím, že podobně pozitivní pocity vyvolala naše návštěva také na straně absolventů projektu. Budeme vděčni za jakoukoliv zpětnou vazbu.

 

Děkujeme za Váš čas a zájem a přejeme všem pevné zdraví, studijní i pracovní úspěchy a šťastný návrat z jakékoliv cesty.