Images-loading
Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

V prosinci loňského roku se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Cílem soutěže je ověřit znalosti žáků pracovat a hrát si s mateřským jazykem trochu jinak, než jak jsou zvyklí v běžných hodinách českého jazyka. Úkoly byly náročné a vysoce převyšovaly požadavky na to, co studentům stačí ke státní maturitě. Na druhou stranu úlohy ukázaly, jak dobří jsou naši studenti coby uživatelé mateřského jazyka. S náročným zadáním se studenti odvážně poprali a inspirativní byly také jejich zamyšlení nad slohovým zadáním „Stojím tu už celá staletí“. Ať se studenti v představách stali na chvíli dubem, budovou nemocnice, sochou sv. Václava na Václavském náměstí nebo třeba smrtí, v jejich textech rezonovaly otázky o věčnosti a trvalosti v kontrastu s dnešním, možná trochu zbytečně překotným děním ve světě.

Se zadáním olympiády se nejlépe popraly studentky Tereza Kuhnová (ZL3) se skvělými 40 body, Vendula Plšková (ZL4) s krásnými 36 body a v závěsu za nimi se umístila Kristýna Pluhařová (ZL3) s 31 body.

Letošního ročníku Olympiády v českém jazyce se ze „zdrávky“ účastnilo 23 studentů, což je krásný počet a nám češtinářům dokazuje, že naši studenti mají odvahu postavit se i takovému strašáku, jakým „čeština“ pro řadu jejich vrstevníků bývá. Poprali se s ním se ctí a o to více je zájem studentů pozoruhodný, že s češtinou se v budoucích profesích budou potýkat spíše pasivně.

Všem zúčastněným gratulujeme k dobrým výsledkům a těšíme se na podobně hojnou účast i v příštích letech.

Bc. Jaroslav Sogel