Images-loading
Přírodovědné setkání pro ZŠ

Přírodovědné setkání pro ZŠ

Pitva srdce, helium a koráli - to bylo náplní dalšího přírodovědného setkání, které naše škola pořádala pro partnerské ZŠ v sobotu 16. 2. 2019  v rámci projektu I-KAP KHK I, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Na žáky čekala tři přírodovědná stanoviště:

-          chemická laboratoř -  zajímavé pokusy s heliem – porovnávání vlastností helia a vodíku

-          školní mořské akvárium a informace o korálech

-          pitva srdce – zopakování anatomie a funkce srdce

Děkuji kolegyni Radové a kolegům Rouhovi a Háskovi za pomoc s realizací této akce.

M. M.