Images-loading
Přírodovědné setkání pro ZŠ

Přírodovědné setkání pro ZŠ

V sobotu 13. 4. se konalo u nás ve škole další přírodovědné setkání pro žáky ZŠ. Na mladé přírodovědce čekala opět tři stanoviště:

1)       Coca-Cola -  její složení a vliv na lidský organismus

2)       Mořské akvárium a živé organismy v něm

3)        Daktyloskopická laboratoř -  informace o papilárních liniích na prstech a dlaních, snímání otisků prstů, jejich pozorování pod mikroskopem

Moc děkuji kolegyni Radové a kolegům Háskovi a Rouhovi za pomoc s realizací této akce.

M. M.