Images-loading
Vědí o nás v Norimberku

Vědí o nás v Norimberku

Díky spolupráci naší školy se střední školou Lothar-von-Faber-Schule v německém Norimberku mohlo šest studentek 1DVS absolvovat v týdnu od 28. 4. do 4. 5. zahraniční pracovní stáž v tomto bavorském městě. Finanční prostředky na dopravu studentek do Norimberku škola získala od svého zřizovatele v rámci mimořádných účelových příspěvků.

Níže si můžete přečíst, jak pobyt hodnotí jedna ze studentek, která se této zahraniční stáže zúčastnila:

V týdnu od 28.4. až do 4.5. se studentky z 1.DVS vydaly na výměnný pobyt do Německa -Norimberku. Nebyly samy, jely s nimi paní učitelky Hanlová a Říhová. Na cestu se vydaly z Trutnova okolo 11:00 a do Německa dorazily po 23:00. Pokoje byly útulné a děvčata byla po dvou. Hned první den měly seznámení se studenty, kteří s nimi budou na praxích. Praxe probíhaly na různých místech (např: Státní nemocnice ve Schwabachu, Nemocnice v Norimberku a Domovy důchodců). Odpoledne měla děvčata volná, tak dívky využily čas naplno. Vyrazily do města, za kulturou a hlavně za historií! V jeden den měly tu čest si poslechnout 2 vyučovací hodiny biologie – proces dělení buněk, pouze v německém jazyce! Zažily různá dobrodružství i pár nečekaných výletů, když některá zabloudila. Nebyl to až takový problém jako u nás. V Německu jezdí spoje každou chvilku, metra každých 4-5 minut . S těžkými kufry se všechny vrátily v pořádku a nadšené v sobotu večer. 

                                                                                                                    Karin Vopelková