Images-loading
Děti z MŠ u nás na zdrávce

Děti z MŠ u nás na zdrávce

V rámci projektu I-KAP KHK I (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508),  nás v pondělí 14. 10. navštívily děti z MŠ Novodvorská. Děti zde absolvovaly program zaměřený na lidské tělo, prohlédly si s z blízka lidskou kostru a seznámily se s fungováním základních lidských orgánů.

Děkuji kolegyni L. Převlocké za spolupráci.

M. Matějcová