Images-loading
Přírodovědný klokan 2019

Přírodovědný klokan 2019

Přírodovědný klokan 2019

16. října 2019 proběhlo školní kolo celostátní soutěže „Přírodovědný klokan“ v kategorii Junior, pořádané Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Soutěžící řešili 24 úloh z matematiky, fyziky, chemie a biologie. Zúčastnili se „4 stateční“- 3 studenti z 2. lycea a jeden z 1. lycea.

S nelehkými úkoly si nejlépe poradili - Jonáš Melichar (1. ZL) a Marcela Kuhnová (2. ZL). Ani další se rozhodně neztratili, prokázali velmi slušné znalosti a přehled po celé šíři přírodních věd, snahu obstát co nejlépe, za což si zaslouží velké poděkování.