Images-loading
Přírodovědné setkání pro ZŠ

Přírodovědné setkání pro ZŠ

V sobotu 19.10. se u nás na ve škole konalo další přírodovědné setkání pro žáky ZŠ, tentokrát zaměřené na měření tělesných hodnot a sokolnictví. 

Žáci po příchodu do školy obdrželi kartičky a postupně obcházeli sedm stanovišť, kde si k jednotlivým veličinám dopisovali naměřené hodnoty. Osmým stanovištěm byla přednáška mladého sokolníka o životě dravců.

Setkání se konalo v rámci projektu I-KAP KHK I, reg.č. projektu:reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Moc děkuji kolegyním Radové a Čadové a kolegům Rouhovi a Rathouskému za spolupráci.

M. Matějcová