Images-loading
Anglické divadlo

Anglické divadlo

Letos k nám opět zavítal pražský divadelní soubor The Bear, aby představil dvě hry ze svého repertoáru v anglickém jazyce, a to Let´s Go Travel Show a The Best of Czenglish. První hra byla určena pro studenty prvních a druhých ročníků a na druhou hru se přišli podívat studenti třetích a čtvrtých ročníků. Obě hry se setkaly s velmi pozitivními ohlasy diváků. Velké poděkování patří paní učitelce T. Švábové za zorganizování této příjemné akce.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mgr. Lea Janáková