Images-loading
Přírodovědná sobota na Zdrávce

Přírodovědná sobota na Zdrávce

Tuto sobotu se v naší škole konalo další přírodovědné setkání pro žáky partnerských ZŠ. V rámci tří stanovišť si žáci mohli vyluštit zeměpisný kvíz, vyrobit DNA z banánu a blíže poznat tajemné radioaktivní záření.

Setkání se konalo v rámci projektu I-KAP KHK I, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Moc děkuji kolegyni Radové a kolegům Rouhovi, Háskovi a Dytrychovi za výbornou spolupráci.

M. M.