Images-loading
Platby za ubytování

Platby za ubytování

Vzhledem k mimořádné situaci a změnám v organizaci výuky ve školských zařízeních, sdělujeme, že částky za ubytování v domovech mládeže se adekvátně upravují!
Za měsíc březen je  částka ponížena a stanovena: 
DM R.A.Dvorského na 400,-Kč, DM Bulharská na 350,-Kč

Platby za duben nebudou uplatněny vůbec a budou využity na platbu v červnu. Dle situace budeme řešit případné platby v květnu dle skutečného nástupu do DM.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám všem hlavně hodně zdraví!