Images-loading
Informace o ubytování na DM

Informace o ubytování na DM

Noví zájemci o ubytování v DM - budoucí první ročníky, prosíme zaslat  přihlášku do DM ihned po přijetí ke studiu! Nejdéle do 22.6. 2020! Přihláška a kriteria přijetí do DM jsou v sekci dokumentů do DM! Přihlášky odešlete buď poštou na adresu školy či DM, nebo oskenované přímo vedoucí vychovatelce DM na adresu: kvasnickova@szstrutnov.cz. Rozhodnutí o přijetí a  veškeré info k ubytování a stravování nově přijatých do DM dostanete písemně na adresu zákonných zástupců žáků do konce července 2020.


Děkujeme za spolupráci a  budeme se na vás těšit!