Images-loading
Přírodovědná sobota pro žáky ZŠ

Přírodovědná sobota pro žáky ZŠ

V sobotu 18. 9. proběhla ve škole další přírodovědná sobota pro žáky ZŠ . Žáci si hráli a programovali s microbity, vyráběli domácí čističku odpadních vod a skládali origami.

Akce je realizována v rámci projektu I-KAP2, reg. č. projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Děkuji kolegyni Radové a kolegům Rouhovi a Rathouskému za výbornou spolupráci.


M. M.