Images-loading

Novinky

Aktuality z dění na naší škole

Přírodovědné setkání pro ZŠ

V sobotu 13. 4. se konalo u nás ve škole další přírodovědné setkání pro žáky ZŠ. Na mladé přírodovědce čekala opět tři stanoviště:1)       Coca-Cola -  její složení a vliv na lidský organismus2)       Mořské akvárium a živé organismy v něm3)       …

Schůzka učitelů partnerských škol – Ylivieska, Finsko

Ve dnech 8. – 12. 4. 2019 se tři učitelé naší školy zúčastnili pracovního setkání pedagogů partnerských škol našeho mezinárodního projektu ve finském městě Ylivieska.Hlavní náplní schůzky byla ukázka vybraných léčebných postupů tak, jak jsou prováděny ve Finsku, návštěva partnerské školy, prezentace na téma Byliny v laické medicíně a stanovení…

Olympiáda z německého jazyka

Sedm statečných si během prosluněného pátečního odpoledne při olympiádě z němčiny vyzkoušelo, jak se dorozumí s rodilým mluvčím. Ten se na začátku pomocí prezentace představil a rozehřál zúčastněné svými otázkami, poté i oni položili našemu hostovi z Rakouska dotazy k vylosovanému tématu a měli posléze za úkol shrnout, co vše se dozvěděli. První…

Přírodovědné setkání pro ZŠ

Pitva srdce, helium a koráli - to bylo náplní dalšího přírodovědného setkání, které naše škola pořádala pro partnerské ZŠ v sobotu 16. 2. 2019  v rámci projektu I-KAP KHK I, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508. Na žáky čekala tři přírodovědná stanoviště: -          chemická…

Akvárium - živé vysílání

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji Ireg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508Na stránkách projektu I-KAP KHK I najdete živé vysílání mořského akvária.I-KAP KHK I - Akvárium - živé vysílání

Olympiáda v českém jazyce

V prosinci loňského roku se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Cílem soutěže je ověřit znalosti žáků pracovat a hrát si s mateřským jazykem trochu jinak, než jak jsou zvyklí v běžných hodinách českého jazyka. Úkoly byly náročné a vysoce převyšovaly požadavky na to, co studentům stačí ke státní maturitě. Na druhou stranu úlohy ukázaly,…