Images-loading

Novinky

Aktuality z dění na naší škole

Vědí o nás v Norimberku

Díky spolupráci naší školy se střední školou Lothar-von-Faber-Schule v německém Norimberku mohlo šest studentek 1DVS absolvovat v týdnu od 28. 4. do 4. 5. zahraniční pracovní stáž v tomto bavorském městě. Finanční prostředky na dopravu studentek do Norimberku škola získala od svého zřizovatele v rámci mimořádných účelových příspěvků. Níže si…

Zúčastnili jsme se ERGOTERAPIE

Dne 12. dubna se třída zdravotnických asistentů 2. ročník zúčastnila již podruhé ergoterapie (léčba prací) s klienty v Domově pro seniory Trutnov. Dopoledne byla v programu aktivizace seniorů pomocí společného vyrábění jarní výzdoby a vzájemná komunikace. Společné tvoření výzdoby seniorů se studenty si užily obě skupiny. Pro seniory…