Images-loading

Novinky

Aktuality z dění na naší škole

Adaptační kurz PS 1. ročník

Adaptační kurz pro studenty PS1 A bude probíhat ve dnech 14. 9. - 15. 9. 2020, cena 600,- Kč - nutno uhradit na rodičovské schůzce dne 31. 8. 2020Adaptační kurz pro studenty PS1 B bude probíhat ve dnech 16. 9. - 17. 9. 2020, cena 600,- Kč - nutno uhradit na rodičovské schůzce dne 31. 8. 2020V ceně je zážitkový kurz Bokouš v Rekreačním centru…

Výlet třídy ZL 1. (školní rok 2020-2021)

Třída ZL 1. se ve dnech 2. – 4. září 2020 zúčastní třídenního pobytu v Horním Maršově ve Středisku ekologické výchovy SEVER. Programu bude zaměřen kromě ekologických témat a témat ochrany přírody zejména na aktivity, které umožní vzájemné seznámení se studentů a vytvoření nového kolektivu třídy. Bližší informace podá třídní učitelka RNDr.…

Informace o ubytování na DM

Noví zájemci o ubytování v DM - budoucí první ročníky, prosíme zaslat  přihlášku do DM ihned po přijetí ke studiu! Nejdéle do 22.6. 2020! Přihláška a kriteria přijetí do DM jsou v sekci dokumentů do DM! Přihlášky odešlete buď poštou na adresu školy či DM, nebo oskenované přímo vedoucí vychovatelce DM na adresu: kvasnickova@szstrutnov.cz.…

Termíny konání maturitních zkoušek

Termíny konání maturitních zkoušek1.6.2020 - Didaktický test (MAT, ANJ)2.6.2020 - Didaktický test (CJL, NEJ)Zdravotnické lyceum - ZL 43.6. - 5.6.2020 - Obhajoby OMP8.6. - 11.6.2020 - Ústní maturitní zkouškaZdravotnický asistent - ZA 4A3.6. - 11.6.2020 - Praktická maturitní zkouška16.6. - 19.6.2020 - Ústní maturitní zkouškaZdravotnický asistent -…

1 2 4 5 6 8 14 21 27