Images-loading

Novinky

Aktuality z dění na naší škole

Vědí o nás v Norimberku

Díky spolupráci naší školy se střední školou Lothar-von-Faber-Schule v německém Norimberku mohlo šest studentek 1DVS absolvovat v týdnu od 28. 4. do 4. 5. zahraniční pracovní stáž v tomto bavorském městě. Finanční prostředky na dopravu studentek do Norimberku škola získala od svého zřizovatele v rámci mimořádných účelových příspěvků. Níže si…

Zúčastnili jsme se ERGOTERAPIE

Dne 12. dubna se třída zdravotnických asistentů 2. ročník zúčastnila již podruhé ergoterapie (léčba prací) s klienty v Domově pro seniory Trutnov. Dopoledne byla v programu aktivizace seniorů pomocí společného vyrábění jarní výzdoby a vzájemná komunikace. Společné tvoření výzdoby seniorů se studenty si užily obě skupiny. Pro seniory…

Přírodovědné setkání pro ZŠ

V sobotu 13. 4. se konalo u nás ve škole další přírodovědné setkání pro žáky ZŠ. Na mladé přírodovědce čekala opět tři stanoviště:1)       Coca-Cola -  její složení a vliv na lidský organismus2)       Mořské akvárium a živé organismy v něm3)       …

Schůzka učitelů partnerských škol – Ylivieska, Finsko

Ve dnech 8. – 12. 4. 2019 se tři učitelé naší školy zúčastnili pracovního setkání pedagogů partnerských škol našeho mezinárodního projektu ve finském městě Ylivieska.Hlavní náplní schůzky byla ukázka vybraných léčebných postupů tak, jak jsou prováděny ve Finsku, návštěva partnerské školy, prezentace na téma Byliny v laické medicíně a stanovení…

1 2 4 5 6 10 14 18