Images-loading
Identifikace projektu

I-KAP KHK I - Identifikace projektu

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I ( I-KAP KHK I),
reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)