Images-loading
Přírodovědný kroužek

I-KAP KHK I - Přírodovědný kroužek


V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 realizuje škola pro své studenty PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

Kroužek se koná vždy 1,5 hodiny týdně a je zaměřený na prohlubování znalostí a dovedností z chemie, biologie a dalších přírodovědných oborů.

Kroužek je určený pro žáky třetího a čtvrtého ročníku oboru Zdravotnického lycea a slouží k rozšíření učiva střední školy v oblasti přírodních věd. Cílem realizace kroužku je studenty lépe připravit na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ přírodovědného a zdravotnického směru.