Images-loading
Úvodní konference k projektu

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Úvodní konference k projektu

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

Dne 9. 11. 2016 se konala v aule České lesnické akademie úvodní konference k projektu za účasti čtyřiceti studentů a pedagogů z naší školy a stejného počtu studentů a pedagogů z Polska.
Na konferenci vystoupilo šest přednášejících (tři z ČR, tři z PL) se zdravotnickými a pracovně právními tématy.

Další fotografie ve fotogalerii -->