Images-loading
Pracovní setkání v Trutnově

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Pracovní setkání v Trutnově


Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

Dne 9. 2. 2017 se konala u nás ve škole pracovní schůzka s polským partnerem projektu.
Hlavní náplní schůzky bylo projednat další postup při tvorbě metodické publikace a domluvit detaily stáže českých studentek v Polsku. Stáž se bude konat od 19. – 31.3.2017 a zúčastní se jí dvacet studentek ze ZA4 a VOŠ