Images-loading
Zpráva z realizace projektu

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Zpráva z realizace projektu

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051


Zpráva z realizace projektu

Realizace projektu financovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko běží na plné obrátky. Partnerskými organizacemi tohoto projektu jsou Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov a Karkonoska Panstwowa Szkola Vyzsza w Jeleniej Górze.

Během prvních šesti měsíců škola intenzivně pracovala na přestavbě a modernizaci jedné z odborných učeben, ze které se stala učebna simulující prostředí JIP. Učebna dostala novou podlahu a byla vybavena novým nábytkem a moderními přístroji pro výuku odborných zdravotnických předmětů. V současné době probíhají dokončovací práce a všichni se těší, až bude moci být ve třídě zahájena běžná výuka.

Studenti školy, kteří jsou zapojeni do projektu, také nezaháleli.

Nejprve se čtyřicet z nich sešlo na úvodní konferenci k projektu. Tato konference celý projekt zahájila a studenti na ní získali základní informace o tématech, která mají v následujících dvou letech zpracovat do metodické publikace. Cílem této publikace je porovnat některé aspekty z oblasti zdravotnictví z hlediska naší a partnerské země.

V listopadu se dvacet našich studentek spolu se svými polskými kolegy zúčastnilo týdenního jazykového kurzu v hotelu Javor ve Spáleném Mlýně. Cílem pobytu bylo naučit se základní pravidla a obecné zákonitosti jazyka partnerské země a navázat bližší přátelství se studenty z druhé strany hranice.

Zatím poslední aktivitou tohoto šestiměsíčního období byl pobyt dalších dvaceti studentek na víkendovém workshopu zaměřeném na tvorbu metodické publikace. Studentky se sešly v pracovních skupinách s polskými kolegy a společně začali porovnávat aspekty některých oblastí zdravotnictví dané země.

Ani v dalším šestiměsíčním období nebudeme zahálet. V březnu čeká naše studentky třináctidenní výměnná stáž v Polsku, v rámci které by měly absolvovat praxi ve zdravotnických zařízeních partnera projektu. Kromě toho nás také čeká další workshop spojený s tvorbou metodické publikace a třídenní jazykový kurz, který má být zaměřený na procvičování frází souvisejících s výkonem práce ve zdravotnictví.

Ing. Mgr. Miluše Matějcová