Images-loading
Učebna JIP financována z ČR - PL projektu oficiálně otevřena

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Učebna JIP financována z ČR - PL projektu oficiálně otevřena

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051                                                                                        


Učebna JIP financovaná z ČR-PL projektu oficiálně otevřena

Dne 5. 6. 2017 byla oficiálně otevřena učebna JIP financovaná z ČR – PL projektu. Slavnostního otevření se kromě členů našeho projektového týmu zúčastnily i reprezentantky polské partnerské školy a předseda představenstva trutnovské nemocnice. Po slavnostním přestřižení pásky se všichni zúčastnění mohli z blízka seznámit s přístrojovým vybavením učebny, která je zrekonstruována tak, aby co nejlépe simulovala prostředí JIP v nemocnici.

Vzhledem k tomu, že se termín otevření učebny shodoval s termínem zahájení odborné stáže polských studentek u nás, byla pro tyto studentky v učebně připravena série přednášek zaměřených na ošetřování dětských pacientů.