Images-loading
Pracovní schůzka s polským partnerem projektu

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Pracovní schůzka s polským partnerem projektu

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051                                                                                        


Dne 5. 6. 2017 se ve sborovně naší školy konala další pracovní schůzka k realizaci ČR – PL projektu. Hlavní náplní této schůzky, které se zúčastnili i zástupci polské partnerské školy, bylo stanovení konkrétních termínů konání zbývajících projektových aktivit.
Dalšími body jednání byly např. financování projektu na obou stranách hranice, tvorba metodické publikace nebo řešení otázky čerpání jednotlivých položek rozpočtu.