Images-loading
Workshop - KA4

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Workshop - KA4

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych

Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051       


Ve dnech 21. – 22. 10. se uskutečnil již třetí víkendový workshop ČR-PL projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů. Workshop se konal stejně jako minule v polské Szklarské Porebě a sešlo se na něm dvacet studentů naší školy a dvacet studentů z Polska.

Hlavní náplní víkendové akce byla výměna textů, na kterých studenti pracovali v období mezi workshopy a společné zpracování informací do souhrnného textu metodické publikace. Kromě pracovní části byl workshop zaměřen i na posílení přeshraniční spolupráce formou integračních her a dalších společných aktivit.

Fotografie najdete ve fotogalerii