Images-loading
Zpráva z realizace projektu – rok druhý

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Zpráva z realizace projektu – rok druhý

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych

Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051  


Zpráva z realizace projektu – rok druhý

Realizace projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů, financovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko vstoupila do své druhé poloviny. Partnerskou organizací školy je Karkonoska Panstwowa Szkola Vyzsza w Jeleniej Górze.

V říjnu studenti naší školy absolvovali třetí z pěti víkendových workshopů, jejichž hlavním cílem je vytvoření metodické publikace informující o shodách a rozdílech ve vybraných oblastech zdravotnického systému v PL a ČR. Publikace by měla vyjít v tištěné a elektronické podobě v květnu 2018.

V listopadu se dvacet našich studentek spolu se svými polskými kolegy zúčastnilo týdenního jazykového kurzu v penzionu Max v polském městě Karpacz. Cílem pobytu bylo naučit se základní pravidla a obecné zákonitosti jazyka partnerské země a navázat bližší přátelství se studenty z druhé strany hranice.

V novém roce se studenti zapojení do projektu také nebudou nudit. Už v lednu je čekají další dva víkendové workshopy a pak každý měsíc až do června další projektové aktivity. Hlavní událostí tohoto období bude stáž studentek naší školy ve zdravotnických zařízeních v Jelenie Górze a stáž polských studentek u nás v trutnovské nemocnici.

Doufáme, že realizace všech projektových činností dobře dopadne, a že zkušenosti, které studenti získají v rámci projektu, budou pro jejich další život přínosem.

 

za projektový tým Ing. Mgr. Miluše Matějcová