Images-loading
Třídenní jazykový kurz KA5

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Třídenní jazykový kurz KA5

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

Ve dnech 2. – 4. 3. 2018 se konal v polské obci Zlatý Widok třídenní jazykový kurz polského jazyka, který svým tematickým zaměřením navazoval na týdenní jazykový pobyt z listopadu loňského roku.  Výuka třídenního jazykového kurzu byla po obsahové stránce více zaměřena na fráze a slovní spojení ze zdravotnického a nemocničního prostředí. Jednalo se o slovní zásobu a jazykové obraty, se kterými se studentky mohou setkat při jednání s pacienty ve zdravotnických zařízeních. Kurzu se zúčastnilo 20 studentek naší školy.


Další fotografie najdete ve fotogalerii ->>