Images-loading
Stáž v Jelení Goře

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Stáž v Jelení Goře

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

Ve dnech 18. - 30. 3. se dvacet studentek naší školy zúčastnilo pracovní stáže ve zdravotnickém zařízení v polské Jelení Goře. Stáž se konala v rámci ČR - PL projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů, reg. č. projektu CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051.