Images-loading
Metodická publikace

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Metodická publikace

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

Dne 9. 4. se ve škole konala aktivita zaměřená na zvýšení informovanosti studentů školy o realizaci ČR - PL projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů. Během této akce byla představena metodická publikace, která vznikla v rámci tohoto projektu. Dále studentky DVS 3 informovaly o zážitcích z pracovní stáže v Polsku a o rozdílech v práci zdravotní sestry na obou stranách hranice. Celý program byl zakončen přednáškou s odbornou zdravotnickou tématikou.