Images-loading
Studentský workshop ve Zlatém Widoku

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Studentský workshop ve Zlatém Widoku

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

O víkendu 14. - 15. 4. odjelo dvacet studentů naší školy na česko - polský víkend do Zlatého Widoku. Jednalo se o poslední z pěti studentských workshopů, které se uskutečnily v rámci projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů. Kromě tradičních aktivit zde studenti zažili přednášku a praktickou ukázku otužování a absolvovali kurz první pomoci.