Images-loading
Zpráva ze závěrečné konference k projektu

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Zpráva ze závěrečné konference k projektu

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych

Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051


Dne 25. 5. 2018 se čtyřicet studentů naší školy společně s pedagogickým doprovodem zúčastnilo závěrečné konference k ČR-PL projektu v Jelení Goře.
Na konferenci studenti představili vybrané kapitoly z metodické publikace, která je jedním z hlavních výstupů tohoto projektu.