Images-loading
Výměnná stáž polských studentů

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Výměnná stáž polských studentů

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

Od  4. 6. do 15. 6. 2018 se konala stáž polských studentů v Oblastní nemocnici v Trutnově.  Zúčastnilo se  20  studentů  Univerzity Jelenia  Gora,  obor ošetřovatelství.

V Oblastní nemocnici v Trutnově pracovali pod vedením  staničních sester  příslušného pracoviště, či odborných učitelek. Konkrétně probíhala praxe studentů na odděleních neurologie, centrálních operačních sálech, dialýze,  anesteziologicko resuscitačním oddělení, chirurgickém a dětském oddělení. Účastnili se také exkurze v Dětské léčebně v Janských Lázních,  Jeslích  Trutnov a  Stacionáři pro děti Trutnov.