Images-loading
Klíčová aktivita K2 - schůzky projektového týmu

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Klíčová aktivita K2 - schůzky projektového týmu

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

V posledním monitorovacím období se stejně jako v minulých obdobích konalo několik schůzek projektového týmu. Na schůzce z 18.6. se mimo jiné řešily záležitosti související s ukončením projektu, hodnotila se spolupráce s polskou partnerskou školou a došlo i na rekapitulaci tvorby metodické publikace, která je výstupem tohoto projektu.

Metodická publikace je zveřejněna zde -->>