Images-loading
Identifikace projektu

Šablony VOŠZ a SZŠ Trutnov - Identifikace projektu

Identifikace projektu:

Název projektu:  Šablony VOŠZ a SZŠ Trutnov
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005829
Tento projekt slouží jako podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, vzdělávání studentů formou doučování, spolupráce školy a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce.
Celková výše dotace: 1 044 868, 00 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.