Images-loading

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů

Workshop ve Sklárské Porebě

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznychReg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051                                                 …

Stáž studentů v Jelenie Góre

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznychReg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051                                                 …

Projektová schůzka

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznychReg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051 

Zpráva z realizace projektu

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznychReg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051Zpráva z realizace projektuRealizace projektu financovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko běží na plné obrátky. Partnerskými organizacemi…

Přestavba a modernizace odborné učebny

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznychReg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051Od listopadu 2016 škola intenzivně pracuje na přestavbě a modernizaci jedné ze tří odborných učeben školy, ze které se postupně stává učebna simulující prostředí Jednotky…

Pracovní setkání v Trutnově

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznychReg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051Dne 9. 2. 2017 se konala u nás ve škole pracovní schůzka s polským partnerem projektu.Hlavní náplní schůzky bylo projednat další postup při tvorbě metodické publikace a…

1 2 4