Images-loading

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů

Identifikace projektu

Identifikace projektuRegistrační číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051Název projektu: „Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů“ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko datum zahájení…

Velký úspěch Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov

Dne 29. června 2016 se v polském lázeňském letovisku Duszniki Zdrój konalo 5. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR – Polsko pro období 2014-2020, jehož hlavním bodem bylo schvalování projektů předložených do prioritní osy „Vzdělávání a kvalifikace“. Do první otevřené výzvy v rámci uvedené prioritní osy s alokací 2 554 513…

1 2 3