Images-loading

ABSOLUTORIA
ŽÁCI A STUDENTI

absolutoria  oboru : Diplomovaná všeobecná sestra  53-41-N/1 školní rok 2018/2019 se koná dne 22. 6.- 23. 6. 2020.

Absolutorium se koná z cizího jazyka, obhajoby absolventské práce a odborných předmětů ( ošetřovatelství, klinické obory, humanitní vědy).