Images-loading

ABSOLUTORIA
ŽÁCI A STUDENTI

absolutoria  oboru : Diplomovaná všeobecná sestra  53-41-N/1 školní rok 2016/2017 se koná dne 26. - 28. 6. .2017.

Absolutorium se koná z cizího jazyka, obhajoby absolventské práce, ošetřovatelství, ošetřovatelství v interních oborech a ošetřovatelství v chirurgických oborech.