Images-loading

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
ŽÁCI A STUDENTI


Prázdniny a volno ředitele školy:


Výuka začne v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý  30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.     

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny budou od 4. února do 10. února 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. červena 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 2. září 2019.


Třídní schůzky rodičů

 • všech tříd denního studia se uskuteční dne  16. listopadu 2018 od 16,00 hod. v budově školy
 • všech tříd denního studia se uskuteční dne  12. dubna 2019 od 16,00 hod. v budově školy


Třídní učitelé pro školní rok 2018/19

 • ZA1A.     - Mgr. Nývltová Ivana
 • ZA1B.     - Mgr. Tumová Eva 
 • ZA2A.     - Mgr. Hampelo Irena
 • ZA2B.     - Mgr. Kracíková Táňa 
 • ZA3A.    -  Ing., Mgr. Matějcová Miluše
 • ZA3B.     - Mgr. Říhová Petra
 • ZA4.       - Mgr. Kotyková Libuše


 • ZL1.    - Mgr. Dytrych Tomáš 
 • ZL2.    - Bc. Sogel Jaroslav
 • ZL3.    - PaedDr. Rouha Karel
 • ZL4.    RNDr. Radová Zora


 • DVS1.    Mgr.  Hanlová Stanislava
 • DVS2.    Mgr.  Schubertová Lucie
 • DVS3.    -  Mgr. Trejbalová Jana
 • ZA1D.    -  Mgr. Havelková Eva
 • ZA3D.   -  Mgr. Merbsová Zuzana
 • ZA5D.    - Mgr. Zástavová Stanislava

VÍCE V TÉTO KATEGORII