Images-loading

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
ŽÁCI A STUDENTI


Prázdniny a volno ředitele školy:


Výuka začne ve čtvrtek 1. září 2016   v 8:00 hodin.

Podzimní prázdniny připadnou na středu a čtvrtek 26. října a 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.     

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny budou od 6. března do 12. března 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do čtvrtka 31. srpna 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.


Třídní schůzky rodičů

 • všech tříd denního studia se uskuteční dne 25. listopadu 2016 od 16,00 hod. v budově školy
 • všech tříd denního studia se uskuteční dne 7. dubna 2017 od 16,00 hod. v budově školy


Třídní učitelé pro školní rok 2016/17

 • ZA1A. - Ing., Mgr. Matějcová Miluše
 • ZA1B. - Mgr. Říhová Petra
 • ZA2.     - Mgr. Kotyková Libuše
 • ZA3.     - Mgr. Tumová Eva
 • ZA4.     - Mgr. Havelková Eva


 • ZL1. - PaedDr. Rouha Karel
 • ZL2. - RNDr. Radová Zora
 • ZL3. - Mgr. Čadová Petra
 • ZL4. - Mgr. Dytrych Tomáš


 • DVS1. - Mgr. Trejbalová Jana
 • DVS2. - Mgr. Hanlová Stanislava
 • DVS3. - Mgr. Vymlátilová Milena
 • ZA1D. - Mgr. Merbsová Zuzana
 • ZA3D. - Mgr. Zástavová Stanislava
 • ZA4D. - Mgr. Nývltová Ivana