Images-loading

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
ŽÁCI A STUDENTI


Prázdniny a volno ředitele školy:


Výuka začne v pondělí 4. září 2017 v 8:00 hodin.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek  27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.     

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny budou od 12. března do 18. března 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.


Třídní schůzky rodičů

 • všech tříd denního studia se uskuteční dne  16. listopadu 2017 od 16,00 hod. v budově školy
 • všech tříd denního studia se uskuteční dne  6. dubna 2018 od 16,00 hod. v budově školy


Třídní učitelé pro školní rok 2017/18

 • ZA1A.     - Mgr. Hampelo Irena
 • ZA1B.     - Mgr. Kracíková Táňa 
 • ZA2A.    - Ing., Mgr. Matějcová Miluše
 • ZA2B.     - Mgr. Říhová Petra
 • ZA3.       - Mgr. Kotyková Libuše
 • ZA4.       - Mgr. Tumová Eva


 • ZL1.    - Bc. Sogel Jaroslav 
 • ZL2.    - PaedDr. Rouha Karel
 • ZL3.    RNDr. Radová Zora
 • ZL4.    - Mgr. Čadová Petra


 • DVS1.    Mgr.  Schubertová Lucie
 • DVS2.    - Mgr. Trejbalová Jana
 • DVS3.    Mgr. Hanlová Stanislava
 • ZA2D.    - Mgr. Merbsová Zuzana
 • ZA4D.    - Mgr. Zástavová Stanislava
 • ZA5D.    - Mgr. Nývltová Ivana

VÍCE V TÉTO KATEGORII