Images-loading

Novinky

Aktuality z dění na naší škole

Fond solidarity EU - Regionální politika - Evropská komise

Fond solidarity Evropské unie (EUSF) byl zřízen, aby bylo možné v případě přírodních katastrof pomoci postiženým regionům. Jde o jednu z forem solidarity mezi evropskými zeměmi a regiony. Zřízení fondu bylo odezvou na rozsáhlé povodně v zemích střední Evropy, k nimž došlo v létě roku 2002. Od té doby byl fond využit při 80 katastrofách, k nim…

Exkurze do ZZS HK

Dne 17.6.2021 se 2. ročník zdravotnického lycea vydal s paní učitelkou Gaislerovou a Kapuciánovou do Hradce Králové, kde jsme společně navštívili Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje. Nejprve jsme navštívili „centrální mozek“ Zdravotnické záchranné služby, kterým je Krajské zdravotnické operační středisko. Žáci si poslechli…