Images-loading

Novinky

Aktuality z dění na naší škole

Poděkování studentkám

Dobrý den, Od neděle 25. října a první dny nadcházejícího týdne jsem byl pacientem COVID-Centra nemocnice v Trutnově.Přetíženému personálu oddělení docházely denně vypomáhat dvě studentky čtvrtého ročníku vaší školy. Bez ohledu na nebezpečí infekčního prostředí, bez ohledu na nepohodlí ochranných oděvů a pomůcek, ve kterých musely pracovat, bez…

Adaptační kurz PS 1. ročník

Adaptační kurz pro studenty PS1 A bude probíhat ve dnech 14. 9. - 15. 9. 2020, cena 600,- Kč - nutno uhradit na rodičovské schůzce dne 31. 8. 2020Adaptační kurz pro studenty PS1 B bude probíhat ve dnech 16. 9. - 17. 9. 2020, cena 600,- Kč - nutno uhradit na rodičovské schůzce dne 31. 8. 2020V ceně je zážitkový kurz Bokouš v Rekreačním centru…

Výlet třídy ZL 1. (školní rok 2020-2021)

Třída ZL 1. se ve dnech 2. – 4. září 2020 zúčastní třídenního pobytu v Horním Maršově ve Středisku ekologické výchovy SEVER. Programu bude zaměřen kromě ekologických témat a témat ochrany přírody zejména na aktivity, které umožní vzájemné seznámení se studentů a vytvoření nového kolektivu třídy. Bližší informace podá třídní učitelka RNDr.…