Images-loading

Novinky

Aktuality z dění na naší škole

Spádová škola - Informace pro konání společné části maturitní zkoušky PODZIM 2022

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Trutnov je spádovou školou pro konání společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu 2022. Didaktické testy se uskuteční ve dnech 1.9. a 2.9.2022. Místem konání je budova SZŠ - Procházkova 303, Trutnov a budova Obchodní akademie - Malé náměstí 158, Trutnov.…

Tradiční sportovní kurz na ZDRÁVCE

Na konci školního roku se uskutečnil tradiční sportovní den, tentokrát netradičně v tělocvičně. Studenti byli rozděleni do čtyřčlenných družstev a soutěžili v pohybových, znalostních i dovednostních disciplínách. Mezi letošní disciplíny patřily – hod létajícím talířem na cíl, střelba ze vzduchovky, střelba na branku, chůdy, běh s plnými nosítky po…

Kurz „Záchranář“ 2. ZL

V úterý 14. června jsme odjeli na odborný kurz na základnu SVČ Bokouš do Vlčkovic. Po milém úvodním přivítání jsme ve dvou dnech absolvovali připravený program zaměřený na získání nových a prohloubení známých teoretických i praktických znalostí a dovedností v poskytování první pomoci. Měli jsme si možnost vyzkoušet nejen práci v …

1 3 4 5 7 8 9 11 20 30 39