Images-loading

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


První kolo přijímacího řízení se koná 23. 6. 2023.
Přihlášky do první kola se odevzdávají do 31 . 5. 2023.


Podmínky pro přijetí

 - Lékařský posudek

 - Přijímací řízeníKritéria pro přijetí uchazečů stanovená ředitelem školy

Kritéria přijímacího řízení na obor, která jsou platná pro všechna kola přijímacího řízení v roce 2023/24.

Podmínkou k účasti na přijímacím řízení jsou:

A)    úspěšně ukončená maturitní zkouška

       B)    zdravotní způsobilost  ke studiu a výkonu povolání

C)    povinná účast na ústním pohovoru

Hodnoceny budou  výsledky předchozího vzdělávání vyjádřené na vysvědčení ze střední školy ( konec 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku).
( počty bodů se vypočítávají takto: každý uchazeč dostane přiděleno celkově 600 bodů. Každá setina z průměru nad 1,00 se odečítá jako jeden bod od těchto 600 bodů z každého vysvědčení)

V případě bodové shody  rozhodne o pořadí přijatých studentů součet absolutních průměrů ze všech vysvědčení získaných na SŠ ( tzn. závěrečná vysvědčení z 1.,2. a 3. ročníku a pololetní vysvědčení za 4. ročník).

icon
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
pdf 25.85 kB