Images-loading

Spisový řád


Spisový řád upravuje výkon spisové služby u Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Trutnov, Procházkova 303 (dále jen organizace) v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VÍCE V TÉTO KATEGORII