Images-loading

RADA ŠKOLY

     

V souladu se zákonem č. 561/2004Sb. byla na škole zřízena RADY ŠKOLY (viz paragraf 132 uvedeného zákona). 
Rada školy má 6 členů. Tvoří ji 2 zástupci zřizovatele (Královéhradecký kraj), 1 zástupce rodičů (žáků SŠ) 1 zástupce studentů VOŠ a 2 zástupci pedagogického sboru. Jednání Rady školy se účastní ředitel školy. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.


RADA ŠKOLY

…SCHVALUJE

výroční zprávu o činnosti školy,
školní řád, ve středních a vyšších odborných školách, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.

SLOŽENÍ RADY ŠKOLY 
PŘEDSEDA

Ing. Šváb Marek, zástupce královéhradeckého kraje, mareksvab@email.cz
ČLENOVÉ RADY
Řezničková Iva, zástupce královéhradeckého kraje, reznickova.iva@nemtu.cz
Janků Zdeňka, zástupce rodičů, zdenka.janku@seznam.cz
RNDr.Radová Zora, zástupce školy, učitelka, radova@szstrutnov.cz
Mgr. Zástavová Stanislava, zástupce školy, učitelka, zastavova@szstrutnov.cz 
Prouzová Kristýna, zástupce školy, studentka VOŠ, kristy.prouzova@seznam.cz