Images-loading

RADA ŠKOLY

     

V souladu se zákonem č. 561/2004Sb. byla na škole zřízena RADA ŠKOLY (viz paragraf 132 uvedeného zákona). 
Rada školy má 6 členů. Tvoří ji 2 zástupci zřizovatele (Královéhradecký kraj), 2 volení členové z řad zákonných zástupců žáků nebo zletilých studentů nebo žáků a 2 volení zástupci pedagogického sboru. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.


RADA ŠKOLY

…SCHVALUJE

výroční zprávu o činnosti školy,
školní řád ve středních a vyšších odborných školách, stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.

SLOŽENÍ RADY ŠKOLY 
PŘEDSEDA

Ing. Šváb Marek, zástupce Královéhradeckého kraje, mareksvab@email.cz
ČLENOVÉ RADY
Mgr. Bílková Zuzana, zástupce Královéhradeckého kraje, 
Mgr. Pokorná Lucie, zástupce rodičů, 
Ing. Korbelová Radka, zástupce OA Trutnov, učitelka, kr@oatrutnov.cz
Mgr. Zástavová Stanislava, zástupce VOŠZ a SZŠ  Trutnov, učitelka, zastavova@szstrutnov.cz 
Mgr. Purkertová Miroslava, zástupce rodičů, mirkapurkertova@seznam.cz

 

VÍCE V TÉTO KATEGORII